Visie

De Fontein is een reformatorische school waar leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen en zo gewerkt wordt aan vak inhoud en sociaal emotionele ontwikkeling.

De school is een veilige ontmoetingsplaats tussen leerling, leerkracht en ouders.

Elke dag vertellen we uit de Bijbel over Gods goede schepping, de zonde van de mens en de vergeving die er is door de genade in de Heere Jezus.

Lees meer
  • Geborgenheid
  • Openheid
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
Heb je hart voor onderwijs?
‘Groei in geborgenheid’