Locatieraad

De locatieraad van onze school bestaat uit 6 leden, die behoren tot de plaatselijke kerken. Zij zien toe op de “identiteit” van de school en zijn o.a. betrokken bij aanmelding nieuwe leerlingen en aanname nieuw personeel. 

M. Klooster (voorzitter)
J. Rozendaal (secretaris)
M. van Hees
J. Hooijmeijer
J. Kooistra
P.L. van Steenselen

Contact

  • *
  • *
  • Geborgenheid
  • Openheid
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid