Schooltijden

Sinds het schooljaar 2021-2022 hanteren we op onze school een rooster dat lijkt op het zogenaamde continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school. Wanneer gewenst blijft het voor kinderen mogelijk om tussen de middag naar huis te gaan om daar te eten. Hiervoor is 45 minuten beschikbaar. Een keer per maand hebben we een lesvrije (mid)dag voor studie- en vergaderactiviteiten.

Maandag     8.45 - 15.15 uur
Dinsdag     8.45 - 15.15 uur
Woensdag     8.45 - 12.30 uur (kleuters vrij)
Donderdag     8.45 - 15.15 uur
Vrijdag     8.45 - 15.15 uur

  • Geborgenheid
  • Openheid
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid