Kernwaarden

De Fontein in Puttershoek is een school met een missie: ‘Groei in geborgenheid’.
Het zien van elk kind met zijn of haar kwaliteiten en beperkingen staat centraal. Van daaruit werken we aan een optimale ontwikkeling. We hechten aan de kernwaarden geborgenheid, openheid en verantwoordelijkheid en ontwikkeling, die merkbaar zijn in en rond onze school.

Geborgenheid: Het bieden van een warme en veilige leer- en ontwikkelomgeving vinden we belangrijk voor elk van onze kinderen. In deze sfeer van geborgenheid mogen we elke dag met onze kinderen vertellen uit de Bijbel en hen heenwijzen naar een geopende Fontein, waaraan we onze naam ontlenen.

Openheid: We vinden het belangrijk dat we in een open verstandhouding de lessen vormgeven, waarbij een open en eerlijke samenwerking met collega’s en ouders uitgangspunt is.

Verantwoordelijkheid: Als personeel zijn we verantwoordelijk voor goed onderwijs en optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor Gods schepping en onze medemens.

Ontwikkeling: Op school is ontwikkeling belangrijk, waarbij we niet uitgaan van het maximale van onze leerlingen en medewerkers, maar van het optimale. We zijn altijd opzoek naar een balans tussen hoofd, hart en handen. Naast een plusgroep, hebben we ook een klusgroep.

  • Geborgenheid
  • Openheid
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid