Eerste schooljaar

Welkom op school!
In groep 0 of 1 begint het grote avontuur voor alle kinderen. Ze staan aan het begin van hun schoolcarrière. In deze groep wordt de basis gelegd en een stevige start gemaakt.
De kinderen wennen aan het ritme en de regels van school. Ze worden met de dag zelfstandiger. De puurheid en onbevangenheid van deze kinderen is zo intens.

Hoe ziet een schooldag er ongeveer uit?
We beginnen de dag in de kring, hier vertellen we, daarna zingen we de psalm die we leren. We vragen de Heere een zegen over deze dag. De juf vertelt een vertelling uit de Bijbel. Deze sluit aan bij de tijd van het jaar. Na de vertelling zingen we nog een eerbiedig vers.
Tijd om naar buiten te gaan! Dat is een feest, want we hebben een prachtig schoolplein met mooie klimtoestellen.

Het is tijd om naar binnen te gaan. We gaan eten en drinken. Dit doen we in de kring, waarbij de juf een prentenboek voorleest wat past bij ons thema. Elke acht weken hebben we een nieuw thema.
Na het eten en drinken hebben we n.a.v. ons thema een taal- of rekenactiviteit, waarbij we de ontluikende geletterdheid en -gecijferdheid stimuleren. We leren een nieuw versje. Ook leren we al woordjes en zinnetjes in het Engels!
Dan is het tijd dat we gaan spelen en werken. Dit doen we voornamelijk in onze hoeken. We hebben een themahoek, bouwhoek, huishoek, leeshoek, werkjeshoek, zandtafel. Daarnaast hebben we keuze uit puzzels, spelletjes, constructiemateriaal, een poppenhuis. We leren kinderen plannen op het planbord in welke hoek zij willen werken of spelen.
In al de hoeken zijn opdrachten die met ons thema te maken hebben. Dat is leuk want dan spelen en leren we tegelijk! De juf loopt dan rond om te observeren hoe het gaat en wat we al allemaal kunnen. Vinden we iets makkelijk, dan krijgen we een moeilijkere opdracht. Of is het juist lastig, dan weet de juf waar ze ons nog mee kan helpen. Zo sluiten we aan bij de ontwikkeling van het kind. Zo is er een passend aanbod voor elk kind.
Na het spelen en werken eten we in de kring ons eten en drinken op. Alle kinderen blijven op school eten. Gezellig!
Na het eten mogen we buiten blijven spelen. Tijdens het buitenspel wordt ons thema erbij betrokken.
We gaan naar binnen. Tijdens de kringactiviteit hebben we aandacht voor een les uit Wonderlijk gemaakt of we oefenen met een SOVA les. Leuk is dat!
Vervolgens spelen en werken we rondom ons thema in onze hoeken.
De dag wordt in de kring afgesloten door onze leerpsalm of vers. We danken de Heere voor Zijn zorg over deze dag.
Tot ziens!

  • Geborgenheid
  • Openheid
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid