Grondslag en identiteit

We zijn een school met circa 190 leerlingen, waar ongeveer 25 leerkrachten elke dag les mogen geven aan 8 groepen en een instroomgroep. In de zomer van 2021 is ons schoolgebouw uitgebreid en volledig gemoderniseerd. De Fontein is een school waar leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen en zo gewerkt wordt aan vakinhoud en sociaal emotionele ontwikkeling.
De Fontein is een ontmoetingsplaats tussen leerling, leerkracht en ouders. Naast het onderwijs mag elke dag de Bijbel opengaan en verteld worden over de betekenis van De Fontein (Zacharia 13:1).

‘Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.’

De naam van de school

Onze school draagt de naam ‘De Fontein’. Een fontein geeft altijd water, droogt niet op en heeft een reinigende kracht. Een fontein bruist. Zo bruist onze school ook met kinderen die vol enthousiasme elke dag naar school komen en van een team dat gemotiveerd is voor goed onderwijs. Naast deze betekenis ontlenen we onze naam aan een tekst uit onze Bron, de Bijbel: ‘Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.’ (Zacharia 13:1) Dagelijks mag er verteld worden over de reinigende kracht in het bloed van Jezus Christus.

Het doel van de school

Het hoge doel van ons onderwijs is: ‘De vorming van de mens, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot zelfstandige, God naar zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot zijn eer ten tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst.’ (Waterink, Golverdingen)
Als reformatorische basisschool mogen we dit hoge doel vooropstellen en uitwerken in een maatschappelijk speelveld dat voortdurend verandert. Onze 4 kernwaarden geven duiding aan de concrete vertaling naar het onderwijs. Hierbij werken we aan een stevige basis of fundament voor onderwijs.

  • Geborgenheid
  • Openheid
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid