Inspectierapport

Het laatste onderzoek van de inspectie was een bestuurlijk onderzoek dat plaatsvond in kwartaal 4 van 2022. Als school hebben we ook een verificatiebezoek gehad in oktober 2022. De beoordeling van de inspectie was ‘voldoende’. Klik hier voor het inspectieverslag.

  • Geborgenheid
  • Openheid
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid